banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:31
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:53
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:69
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:1186
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:226536

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ອັດຕະປື ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ເຂົ້າສູ່ມາດຕາຖານສາກົນ

        ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃນການເຊື່ອມໂຍງ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ຫຍັບ ເຂົ້າສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາ ວຽກງານສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງແຕ່ສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນເທື່ອລະກ້າວນັ້ນ.

        ມາໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ 3 ເອກະສານສຳຄັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອັດຕະປື ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີພະນັກງານຈາກສູນກາງ, ພະນັກງານ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງ-ເມືອງ ແລະ ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

        ເອກະສານນຳມາເຜີຍແຜ່ ໃນຄັ້ງນີມີເອກະສານກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ ລວມມີ 10 ພາກ, 2 ໝວດ ແລະ ມີ 81 ມາດຕາ ເປັນກົດໝາຍໃໝ່ ສະບັບ ເລກທີ 011/ສພຊ ລົງວັນທີ 11/5/2017, ເອກະສານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 5 ປີ 2011-2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ພັບທະນາສະຖິຕິ 5 ປີ 2016-2020, ເອກະສານ ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ໃນ 3 ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັ້ນທີ່ສຸດ ເພາະບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ເເມ່ນຈະໄດ້ເປັນບ່ອນອີງໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຂອງລະບົບສະຖິຕິ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໄໝ່ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃນການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ທ່ວງທັນກັບເວລາ ແລະ ໃຫ້ໄປໃນລວງດຽວກັນ.

        ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສິວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານດ້ານສະຖິຕິເຖິງຈະໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມທີ່ກຳນົດໄວໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດວາງອອກ ດັ່ງນັ້ນ ສຳລັບການເຜືຍແຜ່ 3 ເອກະສານ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ຫຼື ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດກໍ່ຕາມ ຈົ່ງມີຄວາມເອກະພາບໃນທົ່ວລະບົບ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ມາດຕາຖານສາກົນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນກຳນົດ ເອົາກົດໝາຍາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ນຳໄປເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໂດຍ: ມາລາທິບ

ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການ

notic2017

ສະພາບອາກາດ

weather 1

ຄຳຂັວນປະຈຳແຂວງອັດຕະປື

salogan2017

ຢາບຳລຸງຕັບຈາກຢີ່ປຸ່ນ

kanki

ວາລະສານອັດຕະປື

pic008